De Dirigent, Organist en Solist

 

De dirigent Gerrit Knikker werd op 16 april 1968 geboren te Elburg.

Zijn eerste muzikale onderricht ontving hij op 7-jarige leeftijd van Pieter Jan Leusink. Na het behalen van zijn Havo-diploma heeft hij op het conservatorium te Zwolle orgel gestudeerd bij Harm Jansen. Tevens ontving hij daar  koordirectie van Jos Vermunt. Sinds 1992 is hij dirigent van het  Elspeets Mannenkoor "Con Amore". In het dagelijks leven is hij werkzaam als docent wiskunde aan de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Rijssen. Tevens geeft hij prive- orgelles.

   

 

 Jan Post, Organist
 
Is in het dagelijks leven docent godsdienst/maatschappijleer aan de SG Pieter Zandt te Kampen. Naast zijn werk beoefent hij al tientallen jaren zijn grote hobby: orgelspelen. Een aantal jaren heeft hij les gehad van John Propitius. Aan vele honderden concerten en tientallen cd’s heeft hij zijn medewerking verleend als begeleider op het orgel. Om maar eens een cliché te gebruiken: een sterk uit de hand gelopen hobby…’s Zondags is hij organist in de Hervormde Gemeente te Elspeet, tevens zijn woonplaats. Met veel genoegen werkt hij mee aan de concerten van diverse koren.
   
Hans Dijkgraaf ( solist ) tenor
 
Hans Dijkgraaf is geboren in Elspeet. Vanaf zijn 10e jaar begon hij met zingen bij het Knapenkoor "Con Amore"  en zingt nu al jaren bij het Mannenkoor "Con Amore", Hans ook wel genoemd de "zingende broodbakker" heeft een passie voor zingen maar ook voor zijn dagelijkse werk het broodbakken, Hans zingt ook nog bij een ensemble waar hij ook als solist veel optreedt, hij zingt ook op verzoek bij ander koren of gelegenheden, zomaar een link naar één van zijn gezongen nummers: Hans Dijkgraaf Solo,  kijk ook even op zijn site www.hansdijkgraaf.nl
 
Hans Dijkgraaf is ook bereid voor andere uitvoeringen buiten ons koor om op te treden als solist, neem hiervoor contact met hem op via e-mail hansdijkgraaf@solcon.nl of telefoon 06-38911710